Китай и ЕС укрепват икономическите връзки! В Москва са в стрес!

0
4
kitai es1
Източник :Фрогнюз.

Китай и Европейския съюз постигнаха съгласие за увеличаване на икономическите отношения помежду си. Страните проведоха прагматични, откровени и ефективни дискусии по четири теми, а именно: макроикономика, вериги на стойността, търговия и инвестиции и финансово сътрудничество. Това съобщава китайската агенция Синхуа.

Страните постигнаха поредица от резултати и консенсус по въпроси като координация на макроикономическата политика, сътрудничество във веригата на стойностите и цените, реформа на СТО, разширяване на пазара, прилагане на Споразумението за географски промени и изследвания между Китай и ЕС, инспекция и карантина на животни и растения, взаимна откритост и сътрудничество в сферата на регулиране във финансовия сектор.

И двете страни са категорични, че политическата и икономическа ситуация в света претърпява дълбоки промени и здравите и стабилни отношения между Китай и ЕС, както и двустранните търговски и икономически връзки, допринасят за глобалното развитие и просперитет. Двете страни са готови да работят заедно за укрепване на взаимното разбирателство, насърчаване на прагматичното икономическо и търговско сътрудничество между Китай и Брюксел и укрепване на стабилността на двустранното сътрудничество, за да се справят по-добре с несигурността в световната икономика.

Китай и ЕС също са готови съвместно да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправена глобалната икономика, да подобрят комуникацията и координацията по въпроси на макроикономическата политика, да поддържат стабилността на глобалните вериги за стойност и съвместно да защитават и укрепват базираната на правила многостранна търговска система.

Освен това Китай и ЕС се споразумяха енергично да насърчават либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите, да насърчават лоялната конкуренция, да защитават правата на интелектуална собственост, да подобряват бизнес средата за предприятията и да насърчават допълнително взаимната отвореност и регулаторното сътрудничество във финансовия сектор.

Подобно сътрудничество между Пекин и Брюксел е уникално и дава възможност за стабилизиране на икономическите и търговските отношения между Изтока и Запада.

Стокообменът между Китай и ЕС достига вече 600 милиарда долара. Търговията с Евросъюза е над 17 на сто от общата за Пекин, което е на-висок процент.