Министър Нинова е против акциите за Пловдивския панаир да отидат при Георги Гергов!

0
123
ninova gergov1
Източник : Фрогнюз.

Новата министърка на икономиката и индустрията Корнелия Нинова също изпрати писмо до областния управител на Варна Марио Смърков, в което апелира да бъде спряно взетото от общинския съвет решение да се прехвърлят акциите на община Варна от ”Международен панаир Пловдив” на дружеството ”Пълдин туринвест”.

В писмото се призовава областният управител на Варна да упражни нормативно регламентираните му правомощия за упражняване на контрол за законосъобразност на решенията на Общинския съвет, съгласно чл.45 , ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава „24 часа“.

Министърът на икономиката и индустрията поддържа позицията на държавата, изразена в три последователни писма от 26 октомври и 8 и 10 декември тази година, с които се настоява да се изпълни решението на Общинския съвет във Варна от 2 май 2017 г. и да върне на държавата акциите, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“.

„Министерството на икономиката не е променило позицията си, че апорта на акциите от „Международен панаир Пловдив“, които Варна притежава в „Пълдин туринвест“ АД,
представлява акт на скрита приватизация“, изтъква вицепремиерът.

Миналата седмица варненският общински съвет даде съгласието си за прехвърляне на акциите, които община Варна притежава в „Международен панаир Пловдив”, на дружеството „Пълдин туринвест”. Решението беше взето след дискусия с 28 гласа „за“, 15 – „против“ и 5 – „въздържал се“.

Съветниците гласуваха Община Варна да стане акционер в „Пълдин туринвест” на бизнесмена Георги Гергов, като апортира в пловдивското дружество 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала „Международен панаир Пловдив” и упълномощиха кмета на града да предприеме и извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решението.

Преди това служебният министър на икономиката Даниела Везиева също поиска в писмо, изпратено до кмета на Варна Иван Портних акциите, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ да бъдат върнати на държавата.