Симеон Сакскобургготски може и да върне обезщетението за горите!

0
89
1705758781 sistemen bufer 5[1]
Нюз.бг

Ако българският съд окончателно реши в полза на държавата делото за собствеността на 16 500 дка гори, жалбоподателят Симеон Сакскобургготски е длъжен да върне изплатеното му обезщетение. Това посочват от Генерална дирекция „Права на човека и върховенство на закона“ на Съвета на Европа, отдел „Изпълнение на съдебните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), по повод присъденото обезщетение от 1 635 875 евро по делото „Сакскобургготски и Хробок“.

Министерството на правосъдието припомня, че на 18 януари на първа инстанция Софийският окръжен съд изцяло уважи исковете на държавата за собствеността на 16 500 дка рилски гори. Решението обаче не е окончателно.

По тази причина присъденото от ЕСПЧ обезщетение беше преведено на Сакскобургготски и Хробок. Правителството обаче прикани отдела по изпълнението в официално писмо да обясни какви са задълженията на държавата и свързаните с тях насрещни задължения на жалбоподателите по отношение на плащането на обезщетението.

Ако националните съдилища решат, че той не е собственик на имотите, то Сакскобургготски ще трябва да възстанови на държавата съответната част от обезщетението

 

Отбелязва се, че по делото ЕСПЧ е отхвърлил като недопустими повечето от оплакванията на жалбоподателите и е установил нарушения на чл. 1 от Протокол № 1 (защита на собствеността) и на чл. 6 § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (достъп до съд) само по отношение на две оплаквания, свързани с наложения през 2009 г. от Народното събрание мораториум, а именно: че мораториумът нарушава правата им на държатели на горски площи, защото действа прекалено дълго и не подлежи на обжалване пред съд.

Другото уважено оплакване е, че жалбоподателите не са могли да обжалват пред съд решението на НС в частта за мораториума върху разпореждането и търговското ползване на имотите.

На 2 май миналата година ЕСПЧ прие, че за нарушението на чл. 1 от Протокол № 1 следва да присъди на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 635 875 евро за целия период, през който е в сила мораториумът – от 18 ноември 2009 г. до настоящия момент.

Тъй като националното съдебно производство за горите е висящо и за да се предотврати неоснователното обогатяване на жалбоподателите от решението му за обезщетението, обаче ЕСПЧ постанови, че ако националните съдилища в крайна сметка решат, че Сакскобургготски и Хробок не са собственици на горските имоти или на някои от тях, те ще трябва да възстановят на държавата съответната част от присъденото обезщетение, в случай че то е изплатено междувременно.

 


ADS