Близо 600 хил. българи са пътували в чужбина през октомври, сочат данните на НСИ!

0
450
768x4321 19
Източник : Нюз.бг

599.5 хил. българи са пътували в чужбина през октомври 2022 г. Това е с 15.3% повече от регистрираните пътувания за същия период на изминалата година. Това показват данните на Националния статистически институт.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. формират пътуванията с цели като гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – 42.3%, Следвани са от тези с цел почивка и екскурзия – 35.4%, и със служебна цел – 22.3%.

Снимка 597141

Източник: НСИ

През октомври 2022 г. посещенията на чужденци в България са 847.1 хил. Това е ръст с 49.2% повече в сравнение с октомври 2021 година Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 38.7% (327.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2022 г., най-много са гражданите от Европейския съюз. Те са 392.7 хил. (46.4%), като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 37.4% и Гърция – 23.9%.

Снимка 597142

Източник: НСИ

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 370.0 хил., или 43.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 164.0 хил., или 44.3% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през октомври 2022 г. са реализирали гражданите от Турция – 164.0 хил., Румъния – 146.8 хил., Гърция – 94.0 хил., Украйна – 74.4 хил., Сърбия – 56.1 хил., Република Северна Македония – 45.3 хил., Германия – 41.9 хил., Полша – 19.9 хил., Обединеното кралство – 17.5 хил., Италия – 14.7 хиляди. През октомври 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 50.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 34.6%, и със служебна цел – 15.3%.