Лешпери : 73% от студентите в Нидерландия работят, а в България… едва 7%!

0
354
0155700001380556031 438772 600x458[1]

През 2022 г. 72 процента от младежите в ЕС (на възраст 15-29 години) са останали извън работната сила по време на формалното образование. Други 25 процента са работили по време на обучението си, а 3 процента са били на разположение за работа и активно са търсили работа, сочат данни, публикувани днес от европейската статистическа служба Евростат на сайта й.

В динамиката на прехода на младите хора от формално образование към пазара на труда се наблюдават съществени различия в отделните държави от ЕС. Тези различия могат да бъдат повлияни от националните образователни системи, достъпността на обучение, характеристиките на пазара на труда и културните фактори.0171273001637924110 1793550 920x708[1]

Макар че една четвърт от младите европейци са работили, докато учат, при тази статистика също има съществени национални различия. На национално равнище най-високият дял на младежи, работещи по време на формалното си образование, се наблюдава в Нидерландия (73 процента), Дания (52 процента) и Германия (45 процента). Същевременно най-нисък дял отчитат Румъния (2 процента), Словакия (5 процента) и Унгария (6 процента), като България се нарежда непосредствено над Унгария с близо 7 процента работещи младежи.


ADS