Злоупотреби за над 30 млн. Евро по европроекти у нас разкри ОЛАФ!

0
4
olaf izmami1
Източник : Фрогнюз

Мащабни злоупотреби с европейски пари разкри Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Те са свързани със стотици къщи за гости, измами с лозя и залесявания. Парите, отпуснати по 11 програми, са били насочени към една и съща фирма, става ясно от доклада.

За миналата година от ОЛАФ са били приключени проверките по 10 случая на съмнения за злоупотреба с европейски средства у нас, като по шест случая са издадени препоръки за по-нататъшни действия.

Измами с лозя 

ОЛАФ са установили, че много от работниците по проекта не са били назначени с трудов договор, а главният изпълнител е завишил изкуствено разходите за работите, част от които действително са били реализирани от местни работници, наети от подизпълнители на по-ниски разходи.

Установено е още, че на по-късен етап икономически оператор в друга държава – членка е върнала част от фактурираните от главния изпълнител суми. Вероятно става дума за пране на пари. ОЛАФ препоръчва възстановяване на половин милион евро.

Къщи за гости 

Приключило е разследването за изграждането на 377 къщи за гости у нас. ОЛАФ препоръчва възстановяване на 23 милиона евро на Европейската комисия. Къщите за гости обаче не са били използвани по предназначение, а за лична употреба, посочват в доклада си от ОЛАФ.

Европейската служба за борба с измамите разкри множество нередности и завишени цени при схема, финансирана по европейския Фонд за гарантиране на земеделието у нас. Целта на Фонда е да популяризира селскостопански продукти като вина, спиртни напитки, череши и млечни продукти в ЕС и извън блока.

Става дума за 11 програми, които са сключени с една и съща фирма със седалище в Гърция. Процедурите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за 11-те програми се отклонява значително от изискванията за състезателна процедура.

Схеми със залесявания

Приключило е дело и за злоупотреба със средства, които е трябвало да се използват за залесяване. Установени са нередности в трите основни дейности по проекта. Събраните доказателства разкриха, че залесените земя в България е била по-малка от площта, обявена от бенефициента. Някои от земите са били частни имоти или ерозирани дерета и не са изисквали залесяване.

Според документите по проекта обаче е дадено заявление за финансиране на цялата площ, което означава, че са поискани пари за области, които никога не са виждали сянката на дърво. Разследването разкри и възможна измама свързани с декларирането на дейностите по поддръжка. При повечето нямаше видими следи от поддръжка от площта на проекта през 5-годишен период, въпреки декларации за противното.

ОЛАФ препоръчва пълното възстановяване на сумата от 180 хил. евро, получени по програмата и отправи препоръка към националните органи за образуване на производство.