Парламентът прие на първо четене увеличението на пенсиите! Срам : 83-ма се въздържаха!!!

0
202
бедни

Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. С актуализацията се предлагат промени в параметрите на пенсионната политика, които ще бъдат осъществени на два етапа – от 1 юли и от 1 октомври тази година.

Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен със 141 „за“, един „против“ и 83 „въздържал се“.

Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се повишават с 10 на сто, считано от 1 юли. Изплащаните на пенсионерите с пенсия за трудова дейност към 30 юни допълнителни суми (т.нар. COVID-19 добавка) и индивидуални компенсаторни суми, се включват в размера на получаваната от тях пенсия след прилагане на осъвременяването с 10 на сто, предвижда още актуализацията.

Заложено е още минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се вдигне от 370 лв. на 467 лв. Вносителите посочват към мотивите, че това е ръст от 26,2 на сто. Предвижда се и максималният размер на получаваните една или повече пенсии да се увеличи от 1500 лв. на 2000 лв. Това е увеличение от 33,4 на сто, уточнява се в мотивите. От 1 октомври максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 2000 на 3400 лв.

С актуализацията на бюджета на ДОО за настоящата година се предвижда също от 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и обвързаните с нея размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и добавки, да се увеличи от 170 лв. на 247 лв. Заложено е увеличение на приходите и получените трансфери по консолидирания бюджет на ДОО с 1,386 млрд. лв.