Втора пенсия ама по български!

0
30
0301 5520010967470755912 big[1]
Труднюз.

Едва 14% получават пожизнена пенсия от частен фонд

Повечето предпочитат бързо да изтеглят парите си, за да не бъдат обезценени

Пожизнено взимат по 86 лв.

Получаването на втора пожизнена пенсия се оказва само мит за преобладаващата част от хората, става ясно от данни на Комисията за финансов надзор (КНФ). Към края на март едва 14% от хората, които са достигнали пенсионна възраст и вече получават суми от частните универсални пенсионни фондове, взимат пожизнени пенсии. Натрупаните средствата във фондовете на останалите близо 86% от осигурените не са достатъчни за пожизнени пенсии. Те ще взимат от фондовете определени суми в само рамките на няколко месеца или години, а след това ще трябва да разчитат само на държавните пенсии.

Към края на месец март хората, получаващи плащания от частните пенсионни фондове, са общо 21 178. От тях само 3013 души, или 14,2% от всички, получават пожизнени пенсии, показват данните на КФН. Останалите 18 165 души получават парите си от частните универсални фондове на разсрочени плащания.

Кодексът за социално осигуряване дава право да бъдат изплащани три вида пожизнени пенсии. Това са пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане (за срок от 2 до 10 години) и пожизнена пенсия с период на разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Всеки от тези варианти има различни плюсове и минуси за осигурените. Данните на КФН показват, че преобладаващата част от хората избират варианта на пожизнени пенсии с период на разсрочено плащане. Този вариант дава възможност през първите месеци или години човекът да получава по-голяма фиксирана сума, а след това до края на живота си да взима значително по-малка сума. От общо 3013 души с пожизнени пенсии 2563-има са избрали този вариант да взимат парите си. Така донякъде те предпазват парите си от високата инфлация, като през първите месеци или години след пенсионирането си взимат по-големи суми. Средната изплащана пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане, е 258 лв., показват данните на КФН. Средният размер на пожизнената пенсия без допълнителни условия е значително по-малък – едва 89 лв., а на тази с гарантиран период на изплащане – 80 лв.

Оказва се, че хората, които не взимат в началото по-големи суми, а са избрали просто пожизнена втора пенсия, получават средно по 89 лв. на месец. Този вариант на пожизнена пенсия са избрали само 69 души. Но натрупаните пари в универсалните пенсионни фондове на близо 86% от осигурените въобще не стигат за пожизнена пенсия. Те получават разсрочени плащания, като средният им размер е 448 лв. на месец. Данните показват, че хората предпочитат да взимат по-големи суми, но по-кратко време, за да не бъдат обезценени парите им от инфлацията.

През първото тримесечие на 2024 г. от фондовете са изплатили 1,916 млн. лв. за пенсии, 24 млн. лв. за разсрочени плащания на осигурени граждани и 103 хил. лв. на наследници на пенсионери и на хора, получавали разсрочени плащания.

Причините парите на осигурените в частните универсални пенсионни фондове да не стигат за пожизнени пенсии са много. Но основната е догонващият характер на българската икономика спрямо по-развитите страни от ЕС. Заплатите, а съответно и държавните пенсии в страната, нарастват значително по-бързо от доходността, която постигат частните фондове при управлението на парите на осигурените. Така направените преди години вноски за втора пенсия вместо да носят доходност реално изостават спрямо днешните заплати и държавни пенсии. И когато дойде време човек да получава втора пенсия се оказва, че вноските, правени преди години, не са адекватни спрямо настоящите заплати. Този проблем в пенсионната система на страната ще съществува докато доходите в България изостават от средните за страните от ЕС и затова бързо растат.

Средствата стигат за 13 месеца с минимална пенсия

Всеки осигурен в универсален фонд има средно по 6910 лв.

Най-много за седем години

Средният размер на средствата на осигурените в универсален фонд стига, за изплащане на минималната държавна пенсия в продължение на 13 месеца.

Средният размер на натрупаните пари на осигурените в универсални пенсионни фондове към края на месец март е 6910 лв., показват данни на Комисията за финансов надзор. В тези данни влизат само хора, за които през последните 12 месеца е постъпила поне една осигурителна вноска.

Тоест изключени са продължително безработните, както и хора, които са емигрирали и въобще не разчитат на българска пенсия, и сезонни работници от чужбина, които през минали години са работили няколко месеца в България. Тези 6910 лв. са достатъчни за получаване на действащата в момента минимална държавна пенсия от 523,04 лв. в продължение на 13 месеца.
Средствата са достатъчни и за получаване на средния размер на разсрочените плащания от 448 лв. в продължение на 15 месеца, или пък за получаване на 192 лв. в продължение на три години.

Право на пожизнена втора пенсия имат хората, които при пенсиониране имат достатъчно натрупани пари в универсален фонд, така че до края на живота си да получават поне по 15% от минималната държавна пенсия към момента на пенсионирането им. В момента минималната пенсия е 523,04 лв. Това означава, че за хората, които се пенсионират сега, за пожизнена втора пенсия трябва да имат достатъчно натрупани пари, за да получава поне по 78,50 лв. на месец.

Осигурените в универсален пенсионен фонд, които при пенсиониране нямат достатъчно натрупани пари за пожизнена пенсия, взимат средствата си или накуп или разсрочено, гласят текстове от Кодекса за социално осигуряване. Ако натрупаните пари са повече от трикратния размер на минималната пенсия, ги изплащат разсрочено, а ако са по-малко – еднократно.

Размерът на ежемесечно получаваните суми при разсрочено плащане не може да бъде по-голям от минималната пенсия към датата на отпускането им и по-малък от 15 на сто от минималната пенсия. Повечето хора искат да вземат парите си на по-големи месечни плащания, които да получават за по-кратък срок, вместо да взимат минималната възможна сума по-дълго време. Средният размер на натрупаните средства на осигурените от 6910 лв. е достатъчен за изплащане на минималната сума при разсрочени плащания от 78,50 лв. в продължение на малко повече от седем години.


ADS