Съветникът Бачийски с пореден „шамар“ към управляващите в Бургас

0
7865
трудно
снимки капитан

Казвам пореден, защото преди месец същият спря увеличението на такса смет в Бургас. Интересно беше обяснението на зам. кмета Р. Бояджиева, че оттегля предложението, защото другите кметове не желаят да плащат. И кога го разбра – точно преди заседанието на съвета ли? Разбира се правителствените медии веднага предадоха (като послушни папагали) новината за „лошите“ кметове. Истината обаче е съвсем друга. Бачийски беше подготвил прожекция на документални кадри, които аз бих озаглавил „Южното крило“. За Бургаския затвор става въпрос. Казвам южното, ‘щото познавам кандидат-нарушителите и ми е жал. Защото за същото нарушение се разследват кметовете на Монтана, Видин, Кърджали и други. Понеже и той е с добро сърце, не остави Кмета и заместниците да се набутат, като патки в кълчища, а ги предупреди и им спести доста неприятности. Даже не пусна и филма, щото аз ако бях…? Сега пак някои се опитаха да карат коня през реката, ама туй младото голям инат излезе. А и групата на НФСБ и СЕК подкрепиха председателя си. Даже аз (‘дето съм изкарал опозиционната школа на Вицето Симеонов) на почивката, след 3 неуспешни гласувания, се просълзих и го попитах: „Би ли променил решението си“? Беше категоричен. Добре, че не дочаках някой платен наколенкаджия  да го обвини, че е виновен за забавянето на строежа на медицинския факултет, за да му покажа, че имам по-цветист речник и от сръбски хамалин. Защото кой не знае, че именно Бачийски е дал най-много лични  средства за здравеопазване в Бургас, че е финансирал специализации на наши лекари в чужбина. Разбира се кметът и председателят на групата на Герб трябва най-много да се сърдят на своите съветници, които след обяд хванаха „пътеката“. Дано не ги накарат на извънредна сесия да вършат глупости, че тоя младок не се спира, а пък и не е беден и не му пука. То и на мен не ми пука, ама при мен е защото ми хлопа дъската. Ако желаете истината, вижте интервюто на младата журналистическа звезда на Бургас Стела Божидарова от Бургас24.бг

„Ако ще защитавам лични интереси, бих го правил в своя си бизнес, където за времето, което отделям за обществени каузи, бих изкарал много повече, отколкото полагащото ми се като общински съветник. Конкретната докладна записка за продажба на сградата на поликлиниката в „Меден рудник“ противоречи на поне два нормативни акта – Наредбата на Общински съвет Бургас за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества и Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти и вещи, според които продажбата на тази сграда не може да бъде на по-ниска цена от данъчната оценка на имота и не може да става без търг или конкурс. Само че общинският съвет взе решение да продаде тези имот без търг и конкурс и то на цена по-ниска с повече от милион лева от минималната цена, която е възможна по закон! Освен, че е незаконосъобразна, определената от Общинския съвет продажна цена на имотите ощетява общинския бюджет, респ. уврежда и обществения интерес поради своята силна заниженост. Отделно не се отчита, че продажбата е не просто продажба на сграда каквато е сделката сама по себе си, а реално функционираща здравна практика, което е вид бизнес със съответния пазарен дял. Също така гражданите на най-големия комплекс Меден рудник се лишават и от възможността да ползват общински здравни услуги“, подчерта Бачийски.
„Смятам, че с начина, по който беше направена докладната за продажба на сградите, по-голямата част от състава на Общинския съвет беше въведен в заблуждение с неточни, избирателно пропуснати данни и изопачаване на фактите и с неправилно поднесените им правни изводи, въз основа на несъществуващи или невярно представени факти, което води до заблуждаване на общинските съветници особено, тези, които не са разгледали подробно прилежащите документите. И в момента гледам, че колеги коментират по принцип казуса по медиите, а аз се старая да говоря по същество и понеже дяволът е в детайлите, аз ще бъде конкретен: Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет Бургас за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества: „Търговски дружества с над 50 на 100 общинско участие в капитала могат да се разпореждат, да отдават под наем имоти или части от тях или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи“. Т.е. в хипотезата на разпореждане с недвижими имоти, собственост на 100% общинско дружество, каквото е „Медицински център-III-Бургас“ ЕООД“, добави общинският съветник.
„Решението е взето и в нарушение на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти и вещи, съгласно която: „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки“. В конкретния случай е прието разпореждането с недвижимите имоти, апортирани в капитала на „Медицински център-III-Бургас“ ЕООД, да бъде извършено срещу обща продажна цена в размер на 3 403 414 лева, докато данъчната оценка на имотите е 4 525 280. Очевидна е разлика от над 1 млн. лева между данъчната оценка и продажната цена, която е в ущърб на Община Бургас. Тук е мястото да се отбележи, че съгласно оценката, извършена при апорта на имотите по реда на чл. 72 от ТЗ от три независими вещи лица, същите са оценени на 4 614 700″, допълни той.

„Въпреки нашето искане имотът да бъде продаден чрез търг или конкурс на цена не по-ниска от данъчната оценка на имота, както е по закон, колегите от мнозинството отхвърлиха това разумно искане и затова не мога да разбера защо от администрацията се учудват, че не желаем да подкрепим това беззаконие. А какви са мотивите на колегите и администрацията да подкрепят такива компрометирани решения, не бих желал да коментирам, а и вероятно обследването на тези факти би било от интерес на други институции, някои от които вече работят по случая. Между другото прокуратурата проверява интерес и вече е изискала документите по сделката от Медицинския център, от Община Бургас и от Общинския съвет и към момента вече се води разследване по случая. Иначе от групата на НФСБ и СЕК сме директно заинтересувани от реализирането на Медицински факултет на територията на Община Бургас, затова и нашата група подкрепи днес отпускането на допълнителни средства от бюджета на Община Бургас за неговото довършване, които между другото щяха да бъдат спестени на бургаските данъкоплатци, ако имотите на поликлиниката в Меден рудник бяха продадени съгласно закона, което би гарантирало по-високата продажна цена с поне 1 милион лева, напълно покриваща дефицита и нямаше да изпадаме в ситуация, в която да искат от нас да подкрепяме незаконосъобразни решения“, каза в заключение Константин Бачийски.

Е, дами и господа аз ви обещах: „Само истината.“  Уважаеми Бургазлии от сега нататък така ще бъде!  Който излъже – в Ангел Божидаровкапитанската каюта!  Понеже съм демократ, при мен е по-уютно отколкото при рибите на Слави или не-дай си боже на килимчето при „Вицето“.                                                                                                                                                    Ангел Божидаров.