Проект

На 14.09.2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 подписа с АНДИТУР 55 ЕООД Административен договор за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 5535,97 лв., от които 4705,57 лв. европейско и 830,40 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта BG16RFOP002-2.073-17985 е преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.

Начало на проекта: 14.09.2020 г.

Край на проекта: 14.12.2020 г.

EU